post

Oferty ubezpieczeniowe teraz dla każdego

Klient, który jest zainteresowany ubezpieczeniem, ma do wyboru cztery podstawowe rodzaje: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne i życiowe. Ostatnie z wymienionych to również podział na wiele produktów pozornie tylko podobnych do siebie, ale szeroki wybór ma na celu sprostać oczekiwaniom wszystkich grup wiekowych społeczeństwa.

 

Ubezpieczyć można się praktycznie od momentu przyjścia na świat. Oczywiście czynności tej mogą dokonać rodzice bądź opiekunowie dziecka. Taka forma ochrony to polisa posagowa i polega nie tylko na zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego w chwili obecnej, ale również w momencie rozpoczęcia przez potomka dorosłego życia. Oferty ubezpieczeniowe na życie są też skierowane do klientów w średnim i podeszłym wieku. Tu z kolei należy wziąć pod uwagę rodzaj ubezpieczenia – terminowe bądź bezterminowe.

 

Gromadzenie kapitału z ochroną

 

W przypadku dziecka jak najwcześniejsze przystąpienie fundatora (rodzic, opiekun bądź osoba prawna) do polisy posagowej będzie bardziej korzystne dla samego ubezpieczonego. Stanie się tak z co najmniej dwóch powodów – dziecko zostanie objęte ochroną finansową na wypadek śmierci lub wypadku rodzica, a pojedyncza składka będzie naprawdę symboliczna. To możliwe dzięki długiemu okresowi gromadzenia kapitału na specjalnym koncie polisowym dziecka. Ubezpieczenie posagowe wykupuje się na określony termin – 5, 10, 15 lat lub więcej bądź do określonego wieku dziecka, np. jeśli skończy 26 rok życia, więc im dłużej składka o danej wysokości (jej wartość można regulować) będzie opłacana, tym więcej kapitału otrzyma ubezpieczony.

 

Coś dla starszych

 

Z reguły oferty indywidualnych ubezpieczeń są konstruowane w ten sposób, że osoba, która przekroczyła 67. rok życia ma utrudniony dostęp do produktów ubezpieczeniowych. Dla nich skutecznym rozwiązaniem są ubezpieczenia bezterminowe. Umowa klienta z zakładem ubezpieczeniowym polega na tym, że ten pierwszy, aby otrzymać należne świadczenie, musi dożyć do określonego w umowie wieku.