post

Karencja, czyli co to jest?

O jakimkolwiek ubezpieczeniu zaczynamy myśleć zazwyczaj po fakcie, czyli wówczas, gdy szkoda już nastąpiła. Przykładowo – zalane mieszkanie, wypadek na stoku, zajście w ciążę. Na takie sytuacje firmy ubezpieczeniowe stosują okres karencji. Co toż jest również kiedy obowiązuje?

Karencja jest ostatnie czas bezpośrednio po zawarciu umowy, w którym ochrona jest mała lub jeszcze nie przysługuje. Trwa ona zawsze od kilku do kilkunastu miesięcy. W przypadku ubezpieczeń życiowych dla kobiet – od 6 do 12. W praktyce oznacza to, że w ostatnim czasie, jeśli dojdzie do zdarzenia, nie otrzymamy świadczenia mimo iż opłacamy już składkę. 

Na innego rodzaju forach poświęconych ubezpieczeniom często pojawiają się zapytania publikowane przez osoby spodziewające się już dziecka, chcące wykupić ubezpieczenie na wypadek porodu i pobytu w szpitalu. W tym miejscu pragniemy oznajmić wszem wobec, że będąc teraz w ciąży nie wykupimy polisy na wypadek ciąży i porodu, ponieważ ubezpieczenie bez karencji nie istnieje. Spowodowane jest to faktem, że towarzystwa nie obejmują ochroną sytuacji, które już się wydarzyły. 

Oczywiście, zawsze mogą zdarzyć się też wyjątki. Ubezpieczenie z 6 miesięcznym okresem karencji, albo całkowicie bez możemy znaleźć w tak zwanych grupówkach. Wynika to z faktu, że zakład pracy ustala indywidualne warunki umowy z towarzystwem. Oznacza to, że do takiego zabezpieczenia że być dopisana kobieta będąca aktualnie w ciąży. Jest to możliwe, ponieważ w polisie grupowej „ryzyko ubezpieczeniowe” składa się na wszystkich ubezpieczonych.

Tak jak narty kupujemy latem, polisy na życie musimy zawrzeć na kilkanaście miesięcy przed planowanym powiększeniem rodziny. Świadczenie z polisy na życie, wypłacone po urodzeniu dziecka, będzie dodatkowym zastrzykiem finansowym.