post

Jakie ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie jest umową zawieraną zazwyczaj na długie lata. Zanim taką umowę podejmiemy, powinniśmy gruntownie przemyśleć cel naszego ubezpieczenia i dokładnie przeanalizować warunki oferowane przez ubezpieczyciela.

Przede wszystkim powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy interesuje nas zabezpieczenie siebie i naszej rodziny na wypadek śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, czy też bardziej możliwość godnego życia po wejściu na emeryturę. W pierwszym wypadku powinniśmy wybrać dużo wyższą sumę ubezpieczenia i polisę gwarantująca, że cała lub znaczna część wysokości składek idzie na ochronę swego życia, czyli podstawę do wypłaty odszkodowania na wypadek zgonu, choroby, utraty pracy itp. W innym przypadku należy wybrać taką polisę, w jakiej część wpłacanych przez nas składek jest przeznaczana na tzw. fundusz inwestycyjny, prowadzony przez ubezpieczyciela. Suma ubezpieczenia wypłacanego w przypadku zdarzeń losowych jest wtedy znacznie niższa, gdyż część naszej składki przeznaczana jest na inwestycje.

Ważnym elementem ubezpieczenia, o którym powinniśmy pamiętać przy wyborze polisy, jest tzw. indeksacja składki. Uwzględnia ona stopę inflacji. Podczas podpisywania umowy ubezpieczeniowej warto się upewnić, czy nasze ubezpieczenie uwzględnia stałą indeksację składki, gdyż tylko taka polisa daje nam gwarancję, że suma, na jaką się ubezpieczamy, za 20 lat będzie realną kwotą, która ułatwi nam lub naszej rodzinie w przypadku nagłych zdarzeń losowych czy też zapewni nam godne bycie na emeryturze. Czytajmy wnikliwie Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a jeśli czegoś nie rozumiemy, żądajmy od agenta ubezpieczeniowego, by dokładnie nam to wyjaśnił i podał wszelkie opcje, z jakich możemy skorzystać. Nie bez przyczyny ubezpieczenie jest zbliżone do kredytu hipotecznego czy… małżeństwa. To zobowiązanie podejmowane najczęściej raz w działaniu na długie lata, z którym składa się spory element ryzyka i które w dużym stopniu może wpłynąć na kondycja naszej egzystencji. Pamiętajmy o tym przy podpisywaniu polisy.