post

Dodatkowe ubezpieczenie na życie – czy warto je wybrać?

Jeśli decydujemy się na wykupienie polisy na życie, warto zdawać sobie sprawę, że typowa polisa obejmuje tylko podstawowy zakres świadczeń. Aby mieć poczucie, że rzeczywiście zabezpieczyliśmy siebie i naszą rodzinę, warto zapytać agenta o ofertę dodatkowych ubezpieczeń na życie i rozważyć poszerzenie naszej polisy o niektóre z nich.

Zakres dodatkowych ubezpieczeń na życie jest wielki i obejmuje najczęściej ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego, które zapewnia rodzinie zmarłego stabilizację finansową, zwłaszcza jeżeli był on jej jedynym żywicielem. Możemy również wykupić dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiego zachorowania osoby ubezpieczanej lub jej współmałżonka (ze szczegółową listą schorzeń objętych świadczeniem). Sformułowanie „poważne zachorowanie”, często będące w typowych polisach na życie, jest bowiem bardzo powszechne i nie daje nam pewności, że w razie choroby zapewnimy naszej rodzinie godziwe życie.

Podobnie jest z ubezpieczeniem na wypadek kalectwa i ubezpieczeniem Assistance Medyczny, którym możemy objąć nie tylko siebie, ale też członków naszej rodziny. Niektórzy ubezpieczyciele oferują dodatkowe ubezpieczenia na wypadek złamania kości lub operacji chirurgicznej. Nietypowym ubezpieczeniem dodatkowym jest polisa z kartą apteczną, w ramach której – za pomocą specjalnej karty – można uczestniczyć w punkcie aptecznym bezgotówkowy zakup leków w przypadku choroby. Dodatkowe ubezpieczenia obejmują również dzienne leczenie szpitalne wskutek zachorowania, wypadku lub porodu. O każde z tego typu ubezpieczeń warto zapytać naszego agenta ubezpieczeniowego – niektóre z nich chcą dodatkowych badań. Warto pamiętać, że dodatkowe ubezpieczenie na życie możemy wykupić nawet wtedy, gdy już posiadamy polisę na życie. Czasem warto dopłacić, by zyskać pewność, że nasza polisa obejmuje wszelkie ewentualne zdarzenia, które nie znajdują się w zakresie świadczeń typowej polisy na życie.