246165853-19.jpg

Ubezpieczenie dla Generali – ProFamilia daje gwarancje, że bliscy zmarłego nie zostaną z wielkimi długami po pogrzebie. Jak jednak firmy ubezpieczeniowe wypłacają świadczenia? Jedno z przedsiębiorstw, czyli 4life Direct – wypłaca świadczenie jedynie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Drugim popularnym towarzystwem ubezpieczeniowym jest TU Europa, która gwarantuje, że wypłaci pieniądze także w przypadku ciężkiego zachorowania i obrażeń, które mogły nastąpić w skutek jakiegoś nieszczęśliwego wypadku.

KTÓRE LEPSZE?

Jednak trzeba sobie zadań również bardzo ważne Warta – Diamentowa przyszłość pytanie, a mianowicie „w jakim terminie owe świadczenia zostaną wypłacone?”. Otóż 4life Direct utrzymuje siedem dni roboczych od daty dostarczenia całkowitego wniosku o wypłatę świadczenia, natomiast TU Europa daje sobie trzydzieści dni roboczych od tej daty. Należy uważać bardzo na okresy karencji.

ŚMIERĆ

Na początku trwania umowy, owa towarzystwa zastrzegają sobie prawo do wypłacenia sumy ubezpieczenia tylko w przypadku, kiedy śmierć ubezpieczonego nastąpiła na skutek nieszczęśliwego wypadku.

W 4life Direct ten okres to pierwsze dwadzieścia cztery miesiące ubezpieczenia AXA – Plan Elastyczny . W innych przypadkach, takich jak zgon z powodu choroby czy z przyczyn naturalnych wypłata świadczenia jest ograniczana do kwoty 110% wartości składek ubezpieczeniowych, które zostały wpłacane. Natomiast w TU ten okres wynosi dwanaście miesięcy trwania umowy.